Jak na svařování hliníku

Hliník je lehký, ale pevný kov, který má mnohostranné využití, od leteckého průmyslu až po automobilový průmysl. Díky své kujnosti a pevnosti je oblíbenou volbou pro svářeče i kutily. Svařování hliníku však může být pro začátečníky zastrašujícím úkolem. V tomto článku se budeme věnovat všem základním informacím o tom, jak svařovat hliník, od potřebného vybavení a bezpečnostních opatření až po různé typy dostupných svařovacích postupů.

Jak svařovat hliník: Vybavení potřebné pro svařování hliníku

Než se ponoříte do různých metod svařování hliníku, je důležité mít po ruce správné vybavení. Nejdůležitějším vybavením, které potřebujete, je svářečka. Na trhu je k dispozici několik typů svářeček, například obloukové svářečky, svářečky MIG/MAG, svářečky TIG a kyslíko-acetylenové svářečky. Každá z nich má při svařování hliníku své výhody a nevýhody. Níže si blíže popíšeme jednotlivé metody svařování hliníku.

Obloukové svařování

Obloukové svařování je jednou z nejstarších dnes používaných forem svařování. Zahrnuje průchod elektrického proudu mezi dvěma elektrodami za účelem vytvoření tepla a spojení dvou kusů kovu. Tento typ svařování je poměrně jednoduchý, ale k dosažení dobrých výsledků vyžaduje také určitou zručnost. Při obloukovém svařování hliníku je důležité používat elektrodu určenou speciálně pro hliník, například elektrodu E6011 nebo E7018. Při svařování hliníku elektrodou je také důležité správně nastavit svářečku, abyste dostali dostatečně vhodný průnik a nepropálili kov.

Svařování hliníku MIG/MAG

Svařování metodou MIG (svařování kovů v inertním plynu) nebo svařování metodou MAG (svařování kovů v aktivním plynu) využívá kontinuální posuv drátu s cílem vytvořit pevný spoj mezi dvěma kusy kovu jejich roztavením pomocí tepla generovaného elektrickým obloukem vytvořeným mezi nimi. Tento proces je velmi rychlý a účinný, ale vyžaduje také určitou zručnost, abyste dosáhli skvělých výstupů, aniž byste kov propálili nebo vytvořili příliš mnoho rozstřiku (malé kapičky, které vznikají při rozstřiku roztaveného kovu o jiný povrch). Při svařování hliníku MIG/MAG je důležité používat přídavné tyče určené speciálně pro hliník, jako jsou tyče 4043 nebo 5356, a také správně nastavit svářečku, abyste dosáhli dobrého průniku bez propálení materiálu.

Svařování TIG

Svařování wolframovým inertním plynem (TIG) využívá wolframové elektrody, které dodávají elektrický proud mezi dva kusy kovu, čímž je roztaví a vytvoří pevný spoj s minimálním rozstřikem nebo deformací. Hlavní výhodou svařování TIG oproti jiným formám svařování, jako je svařování MIG/MAG nebo obloukové svařování, je to, že umožňuje větší kontrolu nad rychlostí tavení materiálu, což vám dává větší přesnost při spojování dvou kusů, aniž byste je propálili nebo vytvořili příliš velké deformace v oblasti spoje. Při svařování hliníku metodou TIG je důležité používat přídavné tyče určené speciálně pro hliník, jako jsou tyče ER70S-2, a také správně nastavit svářečku, abyste dosáhli vhodného průniku, aniž by došlo k propálení materiálu nebo přílišnému rozstřiku či deformaci.

Bezpečnostní rady při práci s hliníkem

Stejně jako při jakémkoli jiném typu svařování by měla být i při práci s hliníkem vždy na prvním místě bezpečnost. Před zahájením projektu se ujistěte, že je váš pracovní prostor čistý a neobsahuje žádné hořlavé materiály. Kromě toho při práci s horkým kovem i s jiskrami ze svářečky vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle nebo brýle spolu s rukavicemi. A konečně, nikdy se nedívejte přímo do jasného světla, které vydává oblouková svářečka, což může způsobit trvalé poškození zraku.

Svařování hliníku na zakázku

Svařování hliníku může být ošemetná záležitost, pokud nevíte, co děláte. Ale s řádnou přípravou a průzkumem, stejně jako s výběrem správného typu svářečky, můžete zajistit, že vaše projekty budou pokaždé vypadat profesionálně! Obloukové svářečky jsou díky své jednoduchosti vhodné pro začátečníky, ale k dosažení požadovaných výsledků vyžadují určitou zručnost; svářečky MIG/MAG a TIG nabízejí větší kontrolu nad přesností, ale mají svá vlastní úskalí. Bez ohledu na to, kterou metodu si vyberete, se ujistěte, že máte po ruce veškeré správné vybavení, než se pustíte do jakéhokoli projektu zahrnujícího hliník. Pokud pracujete na větším projektu a potřebujete precizně odvedenou práci, nechte to raději na profesionálech! Ve firmě Fletonex jsme zkušení profesionálové a jsme vždy připraveni na jakoukoli zakázku.

Chcete pomoci s vaším projektem?

Neváhejte nás kontaktovat! Zkušený odborník Vám připraví kalkulaci na míru.