Typy svařování: Jaké jsou nejběžnější metody?

Svařování je neuvěřitelně užitečný a všestranný proces, který umožňuje spojovat kovové součásti. Existuje mnoho různých typů svařování, z nichž každý má své jedinečné výhody a nevýhody. V tomto článku se seznámíme s některými nejběžnějšími typy svařování a s jejich různými způsoby použití.

Jaké jsou metody svařování?

Jak tedy svařovat, co, a jakými metodami? Svařování lze aplikovat na kovové i nekovové materiály, přičemž pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné různé metody svařování. Při svařování dochází ke změně vlastností materiálu v okolí spoje, přičemž použitá metoda svařování ovlivňuje interakci různých faktorů, jako je:
 1. deformace
 2. rozpouštění
 3. rekrystalizace a další.
Výsledkem svařování by měl vždy být spoj, který nelze nedestruktivně rozdělit. Nyní se podíváme na nejčastější typy svařování, jejich výhody a nevýhody.

Základní druhy svařování

Nejprve si v různých typech svařování uděláme pořádek. Je potřeba si rozdělit plamenové a obloukové svařování. Ty se totiž dále dělí na další specializované druhy svařování.

Typy svařování

Plamenové svařování
Možná ho znáte jako autogenní svařování. Jde o původní pojmenování historicky starší metody svařování, která ale stále má své místo mezi svářeči. Nicméně, v dnešní době je překonána některými modernějšími postupy. Při plamenovém svařování se materiál spojuje během spalování hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem nebo případně se vzduchem. Použití konkrétního plynu se liší v závislosti na svařovaném kovu. Plamenové svařování stále najde uplatnění v oblasti opravárenství a instalatérských pracích.
Obloukové svařování
Další hojně rozšířenou metodou je obloukové svařování, které využívá hoření elektrického oblouku. Princip obloukového svařování je znám lidstvu už od konce 19. století. Pro svou všestrannost, dostupnost a kvalitu svaru jde o nejrozšířenější způsob svařování. Proto je obloukové svařování rozděleno do několika dalších druhů.
Obloukové svařování obalenou elektrodou
Jedná se o nejstarší metodu obloukového svařování, kterou také označujeme jako MMA. Při MMA svařování dochází k hoření oblouku mezi materiálem a obalenou elektrodou. Jde o druh svařování, který je hojně rozšířený především díky snadné dostupnosti svařovacích materiálů, ale vyžaduje také určitou zručnost svářeče. Výsledkem je ale skutečně kvalitní a odolný svar.
Svařování MIG/MAG
Opět jde o velmi rozšířený druh obloukového svařování. Pod touto zkratkou se ukrývá několik druhů svařování v ochranné atmosféře. Ochranný plyn zabraňuje kontaktu s kyslíkem ve vzduchu. Přídavným materiálem je drát, který se plynule odvíjí a elektrický oblouk jej taví. Jednotlivé druhy svařování v ochranné atmosféře můžeme dále rozdělit.
Pod pojmem svařování MIG se ukrývá metoda svařování v inertním plynu a je vhodná pro neželezné kovy jako hliník, hořčík, měď či titan.
Svařování metodou MAG pak označuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu. Metoda MAG je vhodná na svařování oceli.
Jaké výhody přináší svařování metodou MIG?
Svařování metodou MIG s sebou přináší několik výhod oproti jiným typům svařování, například:
 1. možnost snadného svařování materiálů různých tlouštěk,
 2. vyššírychlost ukládání, což umožňuje vyšší produktivitu,
 3. přenosnost a kompaktnost, což znamená, že se skvěle hodí pro bodové sváry nebo opravy,
 4. jednoduchost použití, díky čemuž je metoda MIG vhodnou volbou pro začínající svářeče.
Svařování MIG je také obzvláště užitečné pro svařování hliníku díky vysoké regulaci příkonu tepla, která pomáhá zabránit spálení nebo přehřátí materiálu.
Jaké výhody přináší svařování metodou MAG?
Svařování MAG krátkým okruhem nabízí vysokou rychlost a efektivní tavení, což svářečům umožňuje vytvářet vysoce kvalitní spoje v kratším čase ve srovnání s jinými metodami, zatímco svařování MAG nástřikem poskytuje ještě vyšší rychlost a úroveň penetrace taveniny. MAG svařování je také vysoce ekonomické, pokud se používá správná kombinace plynových složek, což šetří podnikům peníze na nákladech spojených s jejich provozem. Je prokázáno, že svařování MAG poskytuje trvale silné a spolehlivé výsledky, což z něj činí základní volbu pro mnoho profesionálů v oboru!

Svařování TIG

Svařování metodou TIG je cenný typ svařování, který se používá v různých průmyslových odvětvích a může být vysoce technický v závislosti na typu svařovaného kovu. Procesy TIG zlepšují vlastnosti nanášení a zároveň používají nižší proudy a napětí, které snižují deformace ve srovnání s jinými metodami svařování. Metodou TIG lze také svařovat materiály s tenčí tloušťkou stěny, než obvykle vyžadují tradiční metody svařování. TIG zajišťuje vynikající výsledky v případech, kdy je klíčová přesnost, například při spojování různorodých slitin, jako je měď, nerezová ocel nebo hliník, při vytváření složitých vzorů korálků a při lehkých výrobních pracích. Pokud tyto úkoly vyžadují extrémní přesnost díky přesnému nastavení svařování TIG, je TIG procesem svařování, na který se obracejí profesionálové.
Jaké výhody přináší svařování metodou TIG?
 1. Nedochází k tvorbě svařovacích rozstřiků.
 2. Na pohled má kvalitní svarové švy.
 3. Možnost všech svařovacích poloh.
 4. Velmi vysoká kvalita svarových švů.
Jaké nevýhody přináší svařování metodou TIG?
Jedinou nevýhodou této metody svařování je, že vyžaduje vysokou úroveň dovedností. Což neznamená, že to není nemožné! Od toho jsme tady my, odborníci ze společnosti Fletonex, abychom se o váš daný projekt postarali a svařování metodou TIG provedli co nejlépe!

Nevíte si rady s typy svařování?

Nyní, když znáte různé typy svařování, je čas začít pracovat na svém projektu. Až budete připraveni na profesionální pomoc, my ve společnosti Fletonex vám budeme k dispozici. Jsme špičková svářečská společnost s dlouholetými zkušenostmi a spokojenými zákazníky a rádi se o váš příští projekt postaráme, pokud si nevíte rady!

Chcete pomoci s vaším projektem?

Neváhejte nás kontaktovat! Zkušený odborník Vám připraví kalkulaci na míru.